Definitioner 
                                   
Emnet for billeder, der indsendes til kategorierne monokrom og
farve er frit.Billeder indsendt i den monokrome kategori skal opfylde FIAP's definition af monokromt fotografi. Billeder, der indsendes til naturkategorien, skal opfylde FIAP's og PSA's definitioner af naturfotografi.

Billederne skal være i JPEG-format. Pixeldimensionerne er højst 1024 pixels i bredden og højst 768 pixels i højden. Opløsningen skal være 300 ppi. Filerne må højst fylde 1 MB. Følg vejledningen på skærmen angående navngivning af filerne.

Der kan indleveres op til fire billeder i hver kategori. Det samme billede kan IKKE deltage i mere end én kategori. En deltagers billeder vil blive præsenteret for dommerne i den rækkefølge, de er indsendt. Billeder antaget på DANISH DIGITAL 2010 kan ikke deltage.

NB.
Følgende definitioner er Fotoklubben Negativs egen uofficielle oversættelse af de engelsksprogede originaltekster. Alene originalteksterne er gældende. Disse findes i den engelsksprogede udgave.


FIAP's definition af monokromt fotografi:

Et sort/hvidt billede, som strækker sig fra det meget mørkegrå (sort) til det meget lysegrå (hvidt) er et monokromt billede med de forskellige gråtoner.

Et sort/hvidt billede, der er fuldtonet i en enkelt farve er et monokromt billede, der kan indgå i den sort/hvide kategori.

Omvendt bliver et sort/hvidt billede, som er ændret med en partiel toning eller ved tilførsel af en farve et farvebillede (polykrom) og skal indgå i farvekategorien.
 

FIAP's definition af naturfotografi:

Naturfotografi viser levende utæmmede dyr og udyrkede planter i et naturligt miljø, geologi og den store mangfoldighed af naturlige fænomener fra insekter til isbjerge. Fotografier af husdyr, dyr i bur og dyr, som på anden måde ikke er fritlevende, såvel som fotografier af dyrkede planter, kan ikke deltage. Spor af menneskelig virksomhed er i meget begrænset omfang acceptabelt i naturkategorien, så som ugler og storke, der har tilpasset sig et miljø formet af mennesker, eller naturkræfter så som orkaner eller tidevandsbølger, der bringer miljøet tilbage til en naturlig tilstand.

Det oprindelige billede skal være taget af fotografen, uanset hvilket fotografisk medie, der er brugt. Manipulation eller ændring af det oprindelige billede skal begrænses til mindre retoucheringer af småfejl og må ikke ændre indholdet af det oprindelige motiv. Når ovennævnte krav er opfyldt, bør alle anstrengelser udfoldes for at opnå det højest mulige kunstneriske niveau i naturfotografiet.

PSA's definition af naturfotografi:

Naturfotografi er begrænset til brugen af den fotografiske proces til at vise iagttagelser fra alle dele af naturhistorien, bortset fra antro- pologi og arkæologi, på en sådan måde, at en kyndig person vil være i stand til at identificere emnet og bekræfte, at det præsenteres på en rigtig måde. Billedfortællingen i et fotografi skal veje tungere end den billedmæssige kva- litet. Menneskeskabte elementer må ikke være til stede bortset fra de sjældne tilfælde, hvor sådanne menneskeskabte elementer styrker historien i naturen. Tilstedeværelsen af ring- mærkning på vilde dyr er acceptabelt. Foto- grafier af kunstigt frembragte planter eller dyr, monterede prøver eller tydeligvis arrangerede opstillinger kan ikke deltage. Det samme gælder enhver form for manipulation, som ændrer fotografiets sande fremtræden. Ingen elementer må flyttes, klones, tilføjes, slettes, arrangeres på anden måde eller kombineres. Ingen manipulation eller ændring er tilladt, bortset fra ændring af billedstørrelse, tilføjelse af skarphed, beskæring, selektiv gøren billedet lysere eller mørkere samt genskabelse af de oprindelige farver i motivet. Ingen filtre med særlige virkninger kan anvendes. Enhver justering må fremstå som naturlig.